Webinar samling
Dette indhold er kun for +Medlem profiler. Opret +Medlems Profil under fanen +Medlem Webinar eller tryk på knappen nedenfor.

Tilmeld dig her

Log ind


E-mail: resopti@resopti.dk
Telefon: +45 60 55 13 27Palliation

Den sidste tid - et pårørendeperspektiv

Webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv introducerer dig til temaet Palliation i Webinar Resopti©. Webinaret tager afsæt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for den palliative indsats’ og formålet, der handler om at fremme livskvalitet og forebygge og lindre lidelse hos familien som er ramt af livstruende sygdom. Webinaret indeholder et interview med Julie Rubow, som er pårørende til sin ægtefælle Bjørn. Julie beskriver, hvordan hun oplevede forløbet frem til bjørns død. Julie giver indblik i sine tanker, bekymringer, undring og ønsker for samarbejdet med sundhedsvæsenet i det palliative forløb. Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro til tema om Palliation

 • Palliation og demens

 • En pårørendefortælling – Julie Rubow

 • Spørgsmål til refleksion

 • Litteraturliste


Når du har set webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv har du kendskab til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats. Du har indblik i formålet med den palliative indsats og kendskab til Julie Rubows pårørendeperspektiv. Efter webinaret kan du reflektere over de spørgsmål, som Julie stiller i sin fortælling og du kan spejle dig i den situation, hun og familien har gennemgået i forbindelse med ægtefællens sygdomsforløb og død.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

De sidste uger, dage og timer

Webinaret De sidste uger, dage og timer gennemgår hvilke tegn, som kan observeres og give en indikation af, at en persons liv vil ophøre indenfor de næste uger, dage eller timer. Undervisningen forestås specialsygeplejerske, Heidi Krohn Didriksen, fra Hospice Søholm. Hun anbefaler guides, screeningsskemaer og en app som kan anvendes til observation og vurdering af en døende persons helbredstilstand. Webinaret tager afsæt i totalsmertebegrebet, som omhandler både fysiske, psykiske, sociale og åndeligt/kulturelle perspektiver, som bør medtænkes i den palliative indsats. Derudover understreger Heidi Krohn Didriksen vigtigheden af borger- og pårørendeinddragelse gennem en nærværende og empatisk pleje. I webinaret præsenteres tryghedskassen.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af Heidi Krohn Didriksen

  1. De sidste uger, dage og timer

  2. SPICT – guiden, APP – palliation i praksis, EORTC – PAL screening skema

  3. Borger- og pårørendeinddragelse

  4. Tryghedskasse

  5. Totalsmerte

  6. Nærvær og empati

  7. Spørgsmål til refleksion

 • Litteraturliste 

Når du har set webinaret De sidste uger, dage og timer har du viden om hvilke tegn, som kan vise, at en person nærmer sig døden. Specialsygeplejerske, Heidi Krohn Didriksen, Hospice søholm, giver dig indblik i systematiske metoder, som kan anvendes til observation og vurdering af en persons helbredstilstand og du kender til vigtigheden af borger- og pårørendeinddragelse. Efter webinaret ved du mere om totalsmerterbegrebet og betydningen af nærvær og empati i den palliative indsats. Når du har set webinaret, er du introduceret til tryghedskassen og ved mere om, hvordan denne anskaffes og anvendes. Efter webinaret om De sidste uger, dage og timer, er du klædt på til refleksion med medarbejdere, ledere og pårørende om den palliative indsats.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

ACP-samtalen

I webinaret ACP-samtalen introducerer udviklingssygeplejerske, Heidi Krohn Didriksen fra Hospice Søholm til ACP-samtalens formål. Derefter gennemgår hun ACP-samtalens indholdselementer, som omhandler en række konkrete og væsentlige informationer, der gives af personen i det palliative forløb og/eller af pårørende. Webinaret henviser til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats (2017), som opfordrer til, at der implementeres en fast systematik for samtaler i den palliative indsats – også på det basale niveau, på plejecentre og i hjemmeplejen.

Heidi Krohn Didriksen giver bud på hvem, der bør facilitere ACP-samtalen og hvordan den kan implementeres i en organisation.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af Heidi Krohn Didriksen

  • ACP-samtalens formål og indhold

  • Relation mellem patient og pårørende – kærlighedens skjold

  • Hvem faciliterer samtalen?

  • Implementering som systematisk samtale

  • Spørgsmål til refleksion

  • Litteraturliste 

 

Når du har set webinaret ACP-samtalen ved du, at ACP-samtalen er en livssamtale, som omhandler spørgsmål og ønsker for den sidste levetid. Du kender til ACP-samtalens formål og indhold og du er indført i udviklingssygeplejerske, Heidi Krohn Didriksens bud på, hvordan samtalen bør faciliteres og implementeres i det basale pleje-niveau på plejecentre og i hjemmeplejeområder. Efter webinaret om ACP-samtalen, er du klædt på til refleksion med medarbejdere, ledere og pårørende om centrale spørgsmål i den palliative indsats og du har kendskab til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

 

Sansestimulation

Sansestimulation

Webinaret Sansestimulation introducerer dig til en opdeling af sanserne i 3 bearbejdnings-niveauer.

Demens- og neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann, inddeler menneskets syv sanser i disse tre bearbejdnings-niveauer. Webinaret indeholder en beskrivelse af, hvordan man som pårørende eller plejepersonale kan identificere et behov for sansestimulation og hvilke tegn der kan være på ubalance i sanserne.

Charlotte Voetmann giver konkrete bud på indsatser, som kan målrettes den enkelte person og bidrage til tryghed og trivsel. I webinaret inddrages Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra rapporten: ”Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet”, som Charlotte har bidraget til at skrive.

Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • 3 bearbejdnings-niveauer af sanser
 • Introduktion til de syv sanser
 • Hvordan kan vi forstå stadierne i hjernen? 
 • Hvordan vælges og målrettes indsatsen?
 • Tegn på ubalance i sanserne
 • Gode råd og handlingsanvisning
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Når du har set webinaret Sansestimulation har du kendskab til Sundhedsstyrelsens rapport: ”Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet”, som Charlotte Voetmann har bidraget til.

Du ved, hvordan sanserne er opdelt i tre bearbejdnings-niveauer og hvordan menneskets syv sanser er inddelt i disse tre niveauer. Efter webinaret ved du mere om, hvordan du kan identificere behov for sansestimulation og du kender til tegn på ubalance i sanserne. Når du har set webinaret, er du bekendt med konkrete indsatser, som kan målrettes en person, så denne opnår tryghed og trivsel.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Intimitet og seksualitet hos ældre

Webinaret Intimitet og seksualitet hos ældre omhandler flere aktuelle temaer. Først introduceres du til begrebet ’Det dobbelte tabu’, hvorefter du får indblik i nogle af de fysiske og hormonelle forandringer, der følger med aldringsprocessen. Du får viden om hvordan livsstilsproblemer kan have indflydelse på intimitet og seksualitet. Demens- og neuropædagogisk konsulent, Charlotte Voetmann fortæller om, hvordan der med sygdom og evt. kognitive skader kan følge rolleskift i parforholdet. Webinaret omhandler den betydning det kan have for intimitet og seksualitet, at hjemmet og kroppen opleves som ’offentlig’ ejendom, når en person får brug for hjælp. Webinaret introducerer til PLISSIT-modellen, som kan anvendes til samtaleguide for plejepersonale, der skal tale med en person eller et par om intimitet og seksualitet.

Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af Charlotte Voetmann

  1. Det dobbelte tabu

  2. Fysiske og hormonelle forandringer

  3. Livsstilsproblemer

  4. Rolleskift, hjemmet og kroppen bliver ‘offentlig’

  5. Kognitive forandringer, dysfunktioner i hudsans

  6. Samtalen om seksualitet – PLISSIT-modellen

 • Spørgsmål til refleksion

 • Litteraturliste 

Når du har set webinaret Intimitet og seksualitet hos ældre, har du viden om begrebet ’det dobbelte tabu’. Du ved, hvordan fysiske og hormonelle aldringsforandringer og livsstilsproblemer kan have indflydelse på intimitet og seksualitet hos ældre. Efter webinaret har du indblik i, hvordan der kan opleves rolleskift i et parforhold, når fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser bliver en del af hverdagen, og behovet for hjemmepleje eller plejecenter bliver nødvendigt. Når du har set webinaret, kender du til tegn på dysfunktioner i hudsansen og du ved, hvordan man med bevidst berøring og evt. samtale ud fra PLISSIT-modellen kan støtte personer, der har udfordringer med intimitet og seksualitet.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

 

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

PÅRØRENDE

Pårørende og søvn

I webinaret Pårørende og søvn får du viden om det normale søvnbehov og søvnmønster. Du lærer om, hvordan mangel på søvn kan påvirke både kroppen og psyken, hvis det bliver et længerevarende problem.
I webinaret fortæller jeg om eksempler på spekulationer, der kan ødelægge en god nattesøvn. Jeg underviser om de alvorlige konsekvenser, der kan følge med søvnproblemer og jeg kommer med forslag og anbefalinger du kan afprøve, for at vende den onde cirkel og opnå en bedre søvn. Anbefalingerne indeholder både forhold du bør undgå og nye ting du kan prøve.
Webinaret indeholder punkterne:

• Livet som pårørende
• Søvns betydning for trivsel
• Anbefalinger
• Spørgsmål til refleksion
• Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om søvn og søvns betydning for trivsel og velvære.
Du har indblik i hvilke alvorlige konsekvenser, der kan følge af at leve med søvnproblemer over længere tid. Når du har deltaget i webinaret, har du kendskab til forhold du bør undgå og redskaber til at afprøve nye metoder til at opnå en god søvn. Du har også viden om vigtigheden af at tage imod hjælp fra andre.
Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti (KLIK HER), hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Pårørende til personer med demens eller anden langvarig sygdom, medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Interview med en pårørende - Sofie

I webinaret Interview med en pårørende – Sofie får du et unikt indblik i en åben og ærlig fortælling om livet som ung pårørende til en person med demens.

Sofie lukker os ind i sine tanker om rollen som storesøster, omgivelsernes reaktion på den familiens situation, samarbejdet med det store kommunale system, hvor der er mange skrevne og uskrevne regler. Webinaret indeholder også Sofies anbefalinger til andre pårørende.

Webinaret indeholder punkterne:

Sofies perspektiv på:

  • At være storesøster
  • At navigere i systemet
  • At kende systemets regler
  • At guide dem, der er pårørende til pårørende
  • Anbefalinger til andre
 • Spørgsmål til refleksion – pårørende
 • Spørgsmål til refleksion – medarbejdere
 • Litteraturliste

 

Efter webinaret har du større viden om, hvordan pårørendeperspektivet kan se ud i en familie med demens tæt inde på livet. Du har viden om, hvordan det kan opleves at udfylde rollen som storesøster og tage ansvaret for, at også familiens omgivelser får hjælp til at tackle situationen. Du ved mere om, hvordan pårørende kan opleve sig afmægtige i forhold til at kende skrevne og uskrevne regler i det store kommunale system. Webinaret afsluttes med refleksionsspørgsmål, som er rettet mod både pårørende til personer med demens og til medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Ferie med demens

Webinaret Ferie med demens er en særudgave, der tilbydes GRATIS med ønske om god ferie til alle familier, der har demens inde på livet.

Der kan opstå nye følelser, forventninger og spørgsmål, når ferie skal planlægges i familier, hvor demenssygdom fylder en stor del i hverdagen.

Afhængig af, hvor fremskreden demenssygdommen er, så skal pårørende forholde sig til spørgsmål om: Hvor kan vi tage hen? Hvad med sikkerheden? Hvem kan vi rejse sammen med? Hvor længe kan vi blive ved med at holde ferie sammen? Kan jeg tillade mig at holde ferie uden personen med demens? – og hvordan kan pårørende finde ro til at slappe af og nyde ferien?

Hvis ikke der tages visse forbehold, er der reel risiko for, at ferien kan blive en belastning og stressfaktor for både pårørende og personen med demens.

Webinaret Ferie med demens gennemgår nogle af de overvejelser familier kan have i relation til ferie. Jeg giver praktiske bud på forhold man med fordel kan medtænke, så det letter belastningen. Derudover lægger jeg stor vægt på muligheden for at tage imod hjælp fra både teknologien, andre mennesker og jeg giver konkrete henvisninger til ferieophold, der er målrettet familier med demens.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Overvejelser
 • Praktiske forhold
 • Hjælp at hente
 • Husk
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

 

Efter webinaret har du indblik i hvilke overvejelser, der er typiske for familier med demens. Du har mere viden om, hvilke praktiske forhold du med fordel kan tage højde for og hvor du kan søge hjælp. Du har i øvrigt adgang til konkrete bud på ferieophold og links til private og offentlige tilbud.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Spørgsmålene har til hensigt at fremme refleksion og dialog mellem mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

 

Jul med demens

Webinaret Jul med demens præsenterer nogle af de tanker og bekymringer, som kan melde sig hos personer med demens og pårørende, når julen nærmer sig. Webinaret oplister en række ekstra ’jule-sanseindtryk’, der kan opleves overvældende for en person med demens og derefter præsenteres tre scenarier: jul i hjemmet, jul hos andre og jul på plejehjem. I hvert tema gives eksempler på problemstillinger og mulige løsningsforslag til håndtering af de ’svære’ følelser og praktiske forhold, der kan opstå, når hverdagen skiftes ud med en højtid. Webinaret tager afsæt i en bestræbelse på at fremme refleksion og dialog mellem familiemedlemmer og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen, så juletiden kan tilrettelægges bedst muligt for alle parter. I slutningen af Webinaret er der en litteraturliste, som henviser til tekster og hjemmesider, hvor der findes yderligere information og støtte.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Jul med demens
 • Jul
  • I eget hjem?
  • Hos andre?
  • På plejehjem?
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Jul med demens har du større viden om hvilke tanker og bekymringer, der kan opstå ved personer med demens og deres pårørende i tiden op mod jul. Du har indblik i, hvordan scenarierne kan se ud i forhold til om det er: Jul i hjemmet, jul hos andre eller jul på plejehjem. Du ved mere om, hvordan du kan hjælpe familien ved at deles om opgaverne og du kender du til vigtigheden af at tale åbent med familiemedlemmer og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen i forhold til forventningsafstemninger – og eventuelt behovet for at gå nye veje i måden at fejre jul på. Når du har set webinaret, har du adgang til litteraturlisten, der henviser til hjemmesider og tekster, hvor der findes yderligere information og støtte.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Samarbejde med pårørende

I webinaret Samarbejde med pårørende introduceres først til Den nationale Demenshandlingsplans initiativer, der fokuserer på arbejdet blandt pårørende til personer med demens.

Dernæst handler webinaret om den vigtige viden som pårørende kan bidrage med, der kan understøtte medarbejderes mulighed for at arbejde målrettet og personcentreret i hverdagen med personen med demens. Webinaret giver indblik i de ’forbudte’ følelser, som pårørende kan være plaget af og viden om, hvordan pårørendegrupper kan opstartes efter en konkret fremgangsmåde. I webinaret bidrager Iben Juul Nielsen, som modtog Ældre- og sundhedsministeriets Demenspris 2019, for sit arbejde med pårørende i demensomsorgen.

Iben arbejder som SOSU assistent på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Den Nationale Demenshandlingsplan – pårørende
 • Samarbejde med pårørende
  • Den vigtige viden
  • De ‘forbudte’ følelser
  • Pårørendegrupper
 • Interview med Iben Juul Nielsen, Demensprisen 2019
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Når du har set Webinaret Samarbejde med pårørende, har du kendskab til Den Nationale Demenshandlingsplan og de initiativer, som er rettet mod pårørende. Du ved mere om, hvilken viden pårørende kan bidrage med og hvilke ’forbudte’ følelser de kan være plaget af. Når du har set webinaret, har du kendskab til konkrete metoder til at opstarte pårørendegrupper og du kan inspireres af, hvordan Iben Juul Nielsen på sin arbejdsplads stræber efter et tæt samarbejde med pårørende. Derudover har du viden om, hvordan hun har opstartet pårørendegrupper og hvilke overvejelser hun har haft i den forbindelse.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

 

Ledelse og organisation

Organisation, der viser omsorg

I webinaret Organisationen, der viser omsorg beskrives først dele af psykolog og professor Tom Kitwoods teori om, hvilke forhold, der bør præge demensomsorgen. Herunder, hvordan forholdet mellem ledelse og medarbejdere kan have en afsmittende effekt på den måde personen med demens bliver mødt i demensomsorgen. Webinaret indeholder også en refleksion over Kitwoods beskrivelse af organisationens stil og struktur. Iben Juul Nielsen, som vandt Sundheds- og ældreministeriets Demenspris 2019 fortæller, hvordan hun oplever, at de organisatoriske rammer, samarbejdet med ledelse og kollegaer og samfundets syn på demensomsorgen som arbejdsfelt, har betydning for hendes trivsel i hverdagens arbejde.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro
 • Organisationen der viser omsorg
  • Demensomsorg
  • En måde at blive behandlet på
  • Stil og struktur
 • Interview med Iben Juul Nielsen, Demensprisen 2019
 • Spørgsmål til refleksion 
 • Litteraturliste 

 

Efter webinaret har du større viden om psykolog og professor Tom Kitwoods beskrivelse af Organisationen, der viser omsorg. Du ved mere om, hvordan forholdet mellem ledelse og medarbejdere kan have en afsmittende betydning for måden personer med demens bliver mødt i demensomsorgen. Du har indblik i hvilken stil og struktur, som kan understøtte respekt og tillid mellem organisationens medlemmer. Når du har set webinaret, har du indblik i Iben Juul Nielsens praksisnære fortælling om, hvilke forhold, der har betydning for hendes trivsel på arbejdspladsen og mulighed for at yde personcentreret omsorg i hverdagen. 

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinarerne ’Personcentreret omsorg 1 + 2 + 3 + 4 + 5, som alle omhandler dele at Tom Kitwoods teori om Personcentreret Omsorg.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Magtanvendelse i demensomsorgen

I webinaret Magtanvendelse i demensomsorgen introduceres til den nye lovgivning ang. ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne” i Servicelovens Kapitel 24. Webinaret indeholder et interview med Centerleder, Dorthe Lynge Isaksen, som bidrager med sine overvejelser om de nye magtanvendelsesregler. I interviewet kommer Dorthe med eksempler på situationer, der vedrører Servicelovens §124c Afværgehjælp, § 136 c Kortvarigt fastholdelse i personlig hygiejne situationer og § 124 b Fysisk guidning. Webinaret lægger op til vedvarende faglige overvejelser, som skal sikre personen med demens’ rettigheder, men forholder sig også til særlige situationer, hvor vurderingen er endt med anvendelse af magt.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Ny lovgivning pr. 01.01.2020
 • Interview med Centerleder Dorthe Lynge Isaksen
  • Serviceloven § 124c Afværgehjælp
  • Serviceloven § 136 c Kortvarigt fastholdelse i personlig hygiejne situationer
  • Servicelovens § 124 b Fysisk guidning
  • Refleksion over betydning af ny lovgivning
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om de nye magtanvendelsesregler og hvilke særlige betingelser de kan anvendes under. Du kender til ledelsesmæssige og faglige overvejelser, som følger med de nye magtanvendelsesregler. Når du har set webinaret, har du mulighed for at facilitere og indgå i faglige drøftelser, som sikrer at omsorgen til personen med demens gives på baggrund af kvalificerede faglige vurderinger.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

VIPS rammesætning

Webinaret VIPS rammesætning indfører dig i en metode, som et udviklet af den engelske psykolog og professor Tom Kitwood og psykolog og professor Dawn Brooker. Webinaret gennemgår modellens fire elementer: V = Værdigrundlag, I = Individuel tilgang, P = Perspektivskifte og S = Støttende social miljø og beskriver, hvordan metoden kan bruges til implementering og fastholdelse af Personcentreret Omsorg i en organisation. Webinaret beskriver også VIPS modellen som en evalueringsmetode, der kan bruges i faglige refleksioner mellem ledelse og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro til VIPS – rammesætning
  • V = Værdigrundlag
  • I = Individuel tilgang
  • P = Perspektivskifte
  • S = Støttende social miljø
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

 

Når du har set webinaret VIPS rammesætning, har du kendskab til VIPS modellen som metode til at implementere og fastholde Personcentreret omsorg i en organisation. Efter webinaret kender du til VIPS modellens fire elementer: V = Værdigrundlag, I = Individuel tilgang, P = Perspektivskifte og S = Støttende social miljø. Du vil kunne bruge metoden som evalueringsredskab til at undersøge graden af personcentreret omsorg i din organisation. Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering 1

Webinaret Konflikthåndtering 1 præsenterer dig først for en definition af: ’Hvad er en konflikt’. Derefter introduceres du til Konflikttrappen, som er en model, der i syv trin viser, hvordan en mindre uoverensstemmelse kan udvikle sig til gradvist at blive mere og mere konfliktfyldt og tilspidset. Metoden er inspireret af den østrigske konfliktforsker og ph.d. Friderich Glasls teori og model om Konflikttrappen.

Til sidst kan konflikten blive årsag til en ’krigszone’, hvor de stridende parter bruger megen mental energi på at bekrige hinanden. Personer, der befinder sig omkring konflikten bliver involveret og konflikten kan blive årsag til dårligt arbejdsmiljø, dårligt samarbejde kollegaer og pårørende og sygemeldinger.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Hvad er en konflikt
 • Konflikttrappen
  • Trin 1
  • Trin 2-4
  • Trin 5-7
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Konflikthåndtering 1 har du større viden om, hvad en konflikt er. Du ved, hvordan en konflikt kan udvikle sig over tid fra nederste trin og op til øverste trin, hvor der sker en polarisering og kommunikationen mellem de stridende parter er brudt helt sammen.

Efter webinaret ved du, hvordan en konflikt involverer mange personer og hvordan den kan påvirke både arbejdsmiljøet for mange og det enkelte menneskes trivsel og helbred.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Konflikthåndtering 2 giver bud på metoder, der kan bruges til at nedbringe konflikt mellem mennesker.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Konflikthåndtering 2

Webinaret Konflikthåndtering 2 viser dig, hvilke forhold du skal være opmærksom på, når du er part i eller vidne til en konflikt. Webinaret er udarbejdet med inspiration fra den østrigske konfliktforsker ph.d. Friederich Glasl’s teori og model om ’Konflikttrappen’.

Webinaret giver bud på, hvilke kommunikative værktøjer du kan trække på i forhold til at tale om uoverensstemmelsen ud fra dialog fremfor diskussion, som optrapper konflikten. I webinaret får du redskaber til at reflektere over din egen rolle som part i en konflikt. Derudover er der bud på, hvad du kan gøre som vidne til andres konflikter, så konflikten ikke udvikler sig til at eskalere og blive årsag til dårligt arbejdsmiljø og eventuelt dårlig trivsel og nedbrud af enkeltpersoner.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Opsamling fra Webinaret ”Konflikthåndtering 1”
 • Hvad kan du gøre på Konflikttrappens:
  • Trin 1
  • Trin 2-4
  • Trin 5-7
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Konflikthåndtering 2 har du større viden om, hvad du kan gøre som part i eller vidne til en konflikt. Du har redskaber til at kommunikere med dialog, som er et af værktøjerne til at nedbringe konflikt. Derudover ved du mere om, hvordan en konflikt kan eskalere og involvere mange mennesker i omgivelserne og blive årsag til menneskers nedbrud. Du har en større viden om, hvordan du kan hjælpe konfliktparterne ved at inddrage en mægler eller mediator.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

På https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinaret Konflikthåndtering 1, som introducerer til Konflikttrappen og som med fordel kan ses i sammenhæng med Konflikthåndtering 2

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Konflikthåndtering 3

Webinaret Konflikthåndtering 3 – Affektudbrudsmodellen introducerer til Psykolog Bo Hejlskov Elvéns beskrivelse af Affektudbrudsmodellen, som er en systematisk måde at reflektere over praksis og at forebygge kaossituationer i demensomsorgen. Webinaret tager dig gennem 6 trin, som fortæller om, hvordan du med fordel kan agere og i de forskellige faser af en kaossituation. Affektudbrudsmodellen viser, hvordan du kan bruge metoden både som en forebyggende model, men også retrospektivt, hvis der har været en kaossituation, som skal evalueres.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Affektudbrudsmodellen
  • Hverdag
  • En udløsende faktor
  • Optrapning
  • Kaosfasen
  • Nedtrapning
  • Hverdag
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Konflikthåndtering 3 – Affektudbrudsmodellen, har du viden om, hvordan du med fordel kan gennemgå de forskellige faser af en kaossituation. Du har indblik i, hvordan du med fordel kan agere i de forskellige faser, så du med pædagogiske indsatser kan minimere risikoen for konfliktoptrapning og kaos. Du ved, hvordan en systematisk arbejdsmetode kan fremme den faglige refleksion i en medarbejdergruppe og skabe fælles valg for fremtidig praksis i demensomsorgen. Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle. Kontakt gerne Resopti, hvis I på jeres arbejdsplads ønsker at implementere systematiske arbejdsmetoder i demensomsorgen, som kan forebygge aggression og andre Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD).

tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde 1

Webinaret Tværsektorielt samarbejde beskriver først, hvordan sundhedsvæsenet er delt op i en primær og en sekundær sektor. Derefter anvendes sygeplejerske og ph.d. Ditte Høgsgaards beskrivelse af kompleksitet og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde. Webinaret indeholder også en beskrivelse af, hvilke forhold det kan spille ind på kommunikationen mellem primær og sekundær sektor. Webinaret afsluttes med et pårørendeperspektiv. Julie Rubow beskriver, hvordan hun oplevede mangel på sammenhæng i sin ægtefælles sygdomsforløb og behandlingsplan. Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Tværsektorielt samarbejde
  • Kompleksitet og udfordringer
  • Kommunikation
  • Patienter og pårørendes behov
 • En pårørendefortælling – Julie Rubow
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Tværsektorielt samarbejde har du en større viden om, hvordan sundhedsvæsenet er delt op i en primær og en sekundær sektor. Du ved mere om hvordan kompleksiteten og udfordringer i de to forskellige sektorer kan besværliggøre samarbejdet på tværs. Når du har set webinaret, har du indblik i hvordan kommunikationen kan påvirkes af både IT- systemer, tværprofessionelt samarbejde og lokale bestemmelser. I webinaret får du Julie Rubows fortælling om de sektorovergange hun befandt sig i sammen med sin syge ægtefælle.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

EKSTRA* COVID-19

Højrisikojobs under COVID-19 i ældre- og demensomsorgen

I webinaret Højrisikojobs under COVID-19 i ældre- og demensomsorgen interviewer jeg leder af Institut for Beslastningspsykologi, Rikke Høgsted. 

Rikke Høgsted belyser individuelle og gruppereaktioner, som kan opstå, når man i højrisikojobs bliver konfronteret med traumer eller høj følelsesmæssig belastning, som det aktielt opleves under COVID-19 pandemien. 

Rikke gennemgår både kognitive, kropslige og følelsesmæssige reaktionsmønstre og giver bud på, hvordan man kan forstå sig selv og andre i sådanne situationer. Hun kommer også med konkrete bud på, hvad man kan gøre for at holde hovedet koldt, hjertet varmt og begge ben på jorden.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Højrisikojobs under COVID-19

 • Individuel og gruppereaktion

 • Kognitive reaktioner

 • Kropslige reaktioner

 • Følelsesmæssige reaktioner

 • Spørgsmål til refleksion

 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om, hvordan enkeltpersoner og grupper i højrisikojobs kan reagere, når de konfronteres med traumer eller høj følelsesmæssig belastning. Du ved, hvordan reaktioner kan komme til udtryk både kognitivt, kropsligt og følelsesmæssigt. 

Når du har set webinaret, har du indblik i, hvordan det enkelte menneske og grupper kan hjælpes til at komme godt gennem COVID-19 pandemien. 

 

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Krydspres i ældre- og demensomsorgen - en opmuntring

I webinaret Krydspres i ældre- og demensomsorgen – en opmuntring gennemgår jeg fire positioner, hvorfra medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan opleve forventninger og krav i denne tid, hvor COVID-19 pandemien sætter sit præg på arbejdslivet i det nære sundhedsvæsen.

Indimellem er kravene modsatrettede krav, og kan opleves som et krydspres for medarbejderen i ældre- og demensomsorgen. Webinaret beskriver positionerne: Samfundet, borgeren, pårørende og egne krav – og lægger op til refleksion og dialog mellem pårørende, lerede og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Krydspres i ældre- og demensomsorgen
  • Samfundets forventninger, krav og behov
  • Borgerens forventninger, krav og behov
  • Pårørendes forventninger, krav og behov
  • Egne forventninger og behov
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om, hvorfor medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan opleve et krydspres i arbejdet. Du ved mere om, hvorfor det er væsentligt at forventningsafstemme og have viden om belastningsreaktioner. Når du har set webinaret, kan du bruge det til at skabe dialog og refleksion på din arbejdsplads og i samspillet med borger, pårørende, kollegaer og ledelse – og i din egen familie.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Webinaret Fremtidsfuldmagt hjælper dig med at få styr på nogle af de tvivlsspørgsmål, der kan opstå i relation til en fremtidsfuldmagt. Webinaret giver dig viden om: Hvad er en fremtidsfuldmagt? Er der fordele og ulemper ved en fremtidsfuldmagt? Hvilke overvejelser bør man have før man opretter en fremtidsfuldmagt? Advokat med speciale i familie- og arveret, Karen Marie Jespersen, underviser om betydningen af en fremtidsfuldmagt og hvordan den konkret oprettes, ligesom hun giver et indblik i, hvordan det står til med retssikkerheden i relation til fremtidsfuldmagt.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af advokat, Karen Marie Jespersen

  • Hvad er en fremtidsfuldmagt?

  • Fordele og ulemper ved fremtidsfuldmagt

  • Hvad bør man overveje inden oprettelse af fremtidsfuldmagt?

  • Tinglysning.dk + NemID

  • Fremtidsfuldmagt – hvordan?

  • Fremtidsfuldmagt og retssikkerhed

 • Spørgsmål til refleksion 

 • Litteraturliste 

Når du har set webinaret Fremtidsfuldmagt, har du viden om hvad en fremtidsfuldmagt er. Derudover kender du til fordele og mulige faldgrupper – og du ved mere om, hvilke tvivlsspørgsmål, der ofte opstår i relation til en fremtidsfuldmagt. Efter webinaret ved du hvordan en fremtidsfuldmagt oprettes, hvornår den træder i kraft og tinglyses. Når du har set webinaret, er du indført i advokat med speciale i familie- og arveret, Karen Marie Jespersens anbefalinger for væsentlige overvejelser, der med fordel kan drøftes i en familie – i god tid. 


Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Værgemål

VÆRGEMÅL

I webinaret Værgemål underviser Advokat med speciale i familie- og arveret, Karen Marie Jespersen, om hvad et værgemål indebærer. Hun fortæller om de forskellige typer af værgemål og om, hvem der kan udpeges som værge. I webinaret får du indblik i, hvad der skal til, før en person kan fratages retlig handleevne og hvilke forhold man med fordel kan drøfte i familien ved udpegelse af en værge.  Du får viden om Værgemålsbekendtgørelsen og Familieretshusets rolle i forbindelse med et værgemål. Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af advokat, Karen Marie Jespersen
 • Typer af værgemål
 • Økonomisk værgemål
 • Personligt værgemål
 • Fratagelse af retlig handleevne
 • Ad hoc værgemål
 • Vigtige overvejelser I familien
 • Hvem udpeges som værge?
 • Værgemålsbekendtgørelse
 • Spørgsmål til refleksion 
 • Litteraturliste 

Når du har set webinaret Værgemål, har du viden om de forskellige typer af værgemål. Du ved, hvilke forhold, der skal til, før et værgemål kan træde i kraft. Efter webinaret ved du mere om betingelserne for at kunne udpeges som værge og du ved, hvilke overvejelser advokat Karen Marie Jespersens anbefaler, at en familie med fordel kan drøfte, før en person udpeges som værge. Når du har set webinaret ved du mere om, hvordan et værgemål oprettes og du ved, hvor du kan søge yderligere oplysninger. Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Testamente

TESTAMENTE

I webinaret Testamente underviser Advokat med speciale i familie- og arveret, Karen Marie Jespersen, om hvad et testamente er. Hun beskriver forskelle mellem notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. I undervisningen gennemgår Karen Marie, hvordan et testamente konkret oprettes og hvilke elementer et testamente kan indeholde. 

I webinaret lærer du, hvordan og hvornår et testamente træder i kraft og om muligheden for at ændre i et testamente. Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af Karen Marie Jespersen

  • Hvad er et testamente

   • Notartestamente

   • Vidnetestamente 

   • Nødtestamente 

  • Hvordan oprettes et testamente?

  • Hvad kan et testamente indeholde?

  • Hvornår og hvordan træder testamentet i kraft?

 • Spørgsmål til refleksion 

 • Litteraturliste 

 

Når du har set webinaret testamente har du indblik i hvad et testamente er. Du kender til forskellene mellem notattestamente, vidnetestamente og nødtestamente og du ved, hvilke overvejelser advokat Karen Marie Jespersens anbefaler, at du gennemgår før oprettelsen af et testamente. Når du har set webinaret ved du mere om, hvordan et Testamente oprettes, hvornår og hvordan det træder i kraft og du kender til muligheden for at lave ændringer i et testamente. Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Kommunikation

Kommunikation og demens 1

Webinaret Kommunikation og demens 1 tager afsæt i psykolog og professor Tom Kitwoods teori om Personcentreret omsorg og sygeplejerske og ph.d. Anne Marie Rokstads perspektiv på at opbygge relation til en person med demens. Herunder beskrives, hvordan kommunikation er grundlaget for en god relation og der gives bud på, hvordan man kan tillægge personen med demens værdi ved at bede om hjælp, bruge humor og vise en ægte tilstedeværelse og interesse.

Julie Rubow fortæller om sine erfaringer som pårørende til både sin mor, svigermor og ægtefælle Bjørn, som alle tre havde Alzheimers sygdom. I webinaret er der fokus på den konkrete mellemmenneskelige kommunikation.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro – Kommunikation og demens 1
  • Grundlag for en god relation
  • Gode råd
  • Humor
  • Tilstedeværelse
 • Julies perspektiver på:
  • Se hvem Bjørn er
  • Kommunikation
  • Oversætte og forstå verden
  • Sygdommen udvikles og BPSD
 • Spørgsmål til refleksion – pårørende
 • Spørgsmål til refleksion – medarbejdere
 • Litteraturliste

Efter webinaret Kommunikation og demens 1 har du en større viden om, hvordan du kan bruge din personlighed og ægte nærvær i demensomsorgen. Du kender til betydningen af mellemmenneskeligt samvær og hvordan du kan tillægge personer værdi ved at bede om hjælp, anvende humor og bruge tid på meningsfulde hverdagsaktiviteter sammen med personer med demens. Når du har deltaget i webinaret, har du indblik i Julies pårørendeperspektiv om, hvilken kommunikation hun opfordrer sundhedsprofessionelle at opøve kompetencer til at kunne anvende.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Kommunikation og demens 2

Webinaret Kommunikation og demens 2 tager afsæt i den personcentrerede tilgang, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood og sygeplejerske og ph.d. Anne Marie Rokstads beskrivelse af arbejdet med den gode relation.

Webinaret introducerer til forskelle mellem det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog. Webinaret tydeliggør, hvordan de forskellige elementer i sproget kan anvendes bevidst i kommunikationen med en person med demens, så det fremmer en god relation.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste med henvisning til faglitteratur, som yderligere beskriver vigtigheden af at bruge det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst i demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro – Kort opsamling fra Kommunikation og demens 1
 • Kommunikation og demens 2
  • Det verbal sprog
  • Det ekstraverbale sprog
  • Det nonverbale sprog
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Kommunikation og demens 2 har du en større viden om, hvordan betydningen af det verbale sprog bliver mindre, som demenssygdommen skrider frem. Du ved mere om, hvordan du kan bruge det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst, for at få personen med demens til at opleve sig tilpas og fremme en god relation.

Sammen med Kommunikation og demens 1 skaber Kommunikation og demens 2 grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

ADFÆRDSMÆSSIGE OG PSYKISKE SYMPTOMER VED DEMENS

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 - BPSD

I webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 gennemgås 12 symptomer, som er beskrevet af professor i neurologi Jeffrey Cummings.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens hedder ’Behavioral and psychological symptoms of dementia’ på engelsk og forkortes BPSD i daglig tale. BPSD kan komme til udtryk, når en person med demens er i dårlig fysisk eller psykisk trivsel.

Den adfærd, der kommer til udtryk kan forstås som et ’svar’ på det, der sker omkring personen med demens og/eller som en reaktion på fysiologiske årsager for eksempel smerter eller andre sygdomme.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1 er det første i en række af tre webinarer. Det handler om at identificere BPSD og adskille dem fra ’normale’ symptomer på demens eller andre sygdomme. Webinaret tydeliggør, at dialog og samarbejde mellem medarbejdere og pårørende er væsentlig for, at den bedste omsorg kan planlægges.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Introduktion til begrebet BPSD
 • Baggrund
 • En systematisk arbejdsmetode
 • 12 BPSD symptomer
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om, hvordan BPSD kan komme til udtryk ved personer med demens. Du ved mere om, hvilken betydning det har at adskille ’normale’ symptomer på demens fra BPSD. Du kender til vigtigheden af at dokumentere og tale med andre om det du observerer.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen, så den fælles viden kan danne grundlag for planlægning af omsorgsindsatsen.

https://resopti.dk/webinarer/ kommer også snart webinarerne ’Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2’ og ’Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3’, som er lavet i umiddelbar sammenhæng med Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 1.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2 - Årsager til BPSD

I webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2 gennemgår vi syv områder, som indeholder mulige forklaringer på, at Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens opstår.

Når du observerer Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD), er det vigtigt at lede efter årsagerne til, at de er opstået. Hvis vi finder årsagen/årsagerne, så kan vi forsøge at nedbringe eller helt fjerne årsagen – og dermed reduceres symptomerne også.

Dette webinar præsenterer syv relevante områder, som medarbejdere i ældre- og demensomsorgen systematisk kan undersøge i en analyse af BPSD hos personen med demens. Pårørende kan også være en stor hjælp, hvis også de er opmærksomme på, hvad der kan være en bagvedliggende årsag til BPSD.

I webinaret anbefales du at tage afsæt i din egen personlige eller faglige ’case’ og lave notater undervejs.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kort opsamling fra sidste webinar
 • Din egen case
 • Analyse indenfor 7 områder:
   • Grundlæggende behov
   • Sanser
   • Sygdom
   • Smerter
   • Medicin
   • Samvær med andre
   • Kommunikation
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 2 har du større viden om, hvorfor et dybt kendskab til den enkelte person er afgørende for at forstå årsagerne til BPSD (Se i øvrigt også webinaret om Demensligningen). Webinaret giver dig indblik i syv områder, som undersøger mulige årsager til BPSD og du ved mere om, hvorvidt årsagerne skal findes indenfor disse områder.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3 - Fælles indsatser

I webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3 gennemgår vi seks områder, som indeholder tilgange og pædagogiske metoder, som kan modvirke Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD).

Når der observeres BPSD hos en person, er det vigtigt at lede efter årsagerne til, at de er opstået. Når årsagerne er fundet, så kan vi forsøge at nedbringe eller helt fjerne årsagen – og dermed reduceres symptomerne også.

Udover dette er det væsentligt i fællesskab at vælge, hvilken tilgang og hvilke konkrete metoder der kan bruges for at skabe trivsel og velvære hos personen med demens. For nogle kan det være fysiske aktiviteter, for andre musik og sang mv. Nogle har brug for at øge aktivitetsniveauet og andre har behov for at minimere stimuli.

Dette webinar præsenterer seks områder, som pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan overveje som mulige tiltag og metoder. Pårørendes viden om personens præferencer og livshistorie vil ofte have stor betydning for muligheden for at vælge bedst muligt. Webinaret fremhæver vigtigheden af, at alle i en medarbejdergruppe følger de aftaler, der bliver lavet, så personen med demens kan opleve sig tryg.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kort opsamling fra webinar 1 + 2
 • BPSD møder
 • Valg af fælles indsatser
 • 6 forslag til tilgange og metoder:
  1. Fysisk aktivitet
  2. Kommunikation
  3. Sansestimulation
  4. Reminiscens
  5. Low Arousal pædagogik
  6. Hjælpemidler
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret Adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens 3 har du større viden om pædagogiske tilgange og metoder du kan vælge for at nedbringe BPSD og fremme trivsel og velvære hos personen med demens.

Du ved mere om, hvorfor det er vigtigt at vælge personcentrerede indsatser og metoder – altså målrettet den enkelte person med BPSD. Webinaret argumenterer for et tæt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere, så valget af indsatser kan træffes på det dybeste kendskab til personen og bedste vidensgrundlag.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Arbejdsmiljø og samarbejde

Det gode samarbejde

I webinaret Det gode samarbejde får du indblik i, hvilke forhold, der kan spille ind på de tre perspektiver: Personens perspektiv, pårørende perspektiv og medarbejderperspektiv. Webinaret skitserer, hvordan de forskellige perspektiver og positioner kan give anledning til misforståelser.

Webinaret indeholder også et oplæg om forskellen på dialog og diskussion og kommer med anbefaling om bevidst valg af kommunikation og vigtigheden af en god forventningsafstemning.

Webinaret indeholder punkterne:

 • De tre perspektiver
 • Dialog versus diskussion
 • Forventningsafstemning
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om, hvordan perspektiverne kan se ud fra de tre forskellige positioner: person, pårørende og medarbejder. Du har indblik i, hvordan det er muligt at træffe et bevidst valg og arbejde med balancen mellem dialog og diskussion. Når du har deltaget i webinaret, har du også viden om, hvordan du kan arbejde konkret med forventningsafstemning mellem parterne.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Krydspres i ældre- og demensomsorgen - en opmuntring

I webinaret Krydspres i ældre- og demensomsorgen – en opmuntring gennemgår jeg fire positioner, hvorfra medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan opleve forventninger og krav i denne tid, hvor COVID-19 pandemien sætter sit præg på arbejdslivet i det nære sundhedsvæsen.

Indimellem er kravene modsatrettede krav, og kan opleves som et krydspres for medarbejderen i ældre- og demensomsorgen. Webinaret beskriver positionerne: Samfundet, borgeren, pårørende og egne krav – og lægger op til refleksion og dialog mellem pårørende, lerede og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Krydspres i ældre- og demensomsorgen
  • Samfundets forventninger, krav og behov
  • Borgerens forventninger, krav og behov
  • Pårørendes forventninger, krav og behov
  • Egne forventninger og behov
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om, hvorfor medarbejdere i ældre- og demensomsorgen kan opleve et krydspres i arbejdet. Du ved mere om, hvorfor det er væsentligt at forventningsafstemme og have viden om belastningsreaktioner. Når du har set webinaret, kan du bruge det til at skabe dialog og refleksion på din arbejdsplads og i samspillet med borger, pårørende, kollegaer og ledelse – og i din egen familie.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

personcentreret omsorg

Personcentreret omsorg 1 - Ondartet socialpsykologi

I webinaret Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi tager vi hul på den del af  psykolog og professor Tom Kitwoods teori, som omhandler den ondartede socialpsykologi.

Tom Kitwoods teori handler om at skabe gode muligheder for trivsel for personer med demens. En del af den forskning han har skabt bygger på observation af relationen mellem medarbejdere og personer med demens på døgninstitutioner. Forskningen viser, at mødet kan være præget af elementer fra ’den ondartede socialpsykologi’ og af ’det positive personarbejde’.

Dette Webinar gennemgår og kommer med eksempler på de 17 elementer af den ondartede socialpsykologi. Derudover beskriver Kitwood også risikoen for forsømmelse.

Det næste Webinar Personcentreret omsorg 2 – positivt personarbejde omhandler en tilgang i plejen og omsorgen, som kan skabe trivsel for personer med demens.

Webinaret Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi præsenterer de dele af Tom Kitwoods teori, der omhandler synet på personer med demens. Webinaret understreger vigtigheden af at se personen først – og derefter demenssygdommen. De 17 elementer af den ’ondarterde socialpsykologi’ gennemgås og jeg kommer med eksempler på, hvordan det kan komme til udtryk i demensomsorgen. Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Tom Kitwood
 • Personcentreret omsorg
 • Ondartet socialpsykologi
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om Tom Kitwoods forskning, der er det teoretiske grundlag, som store dele af demensomsorgen i Danmark tager afsæt i. Du ved mere om, hvilken betydning det har, at der først og fremmest er fokus på personen – og fokus på at forstå personens perspektiv og oplevelse af verden.

Du har viden om, hvordan den ondartede socialpsykologi kan medføre ydmygelse, nedværdigelse og undertrykkelse af personer med demens. Du har også indblik i, hvilke elementer af den ondartede socialpsykologi der er risiko for, at personer med demens kan mødes af, hvis ikke medarbejdere indgår i sunde og reflekterede faglige miljøer på arbejdspladsen.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Webinarets målgruppe er pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Personcentreret omsorg 2 - Positivt personarbejde

I webinaret Personcentreret omsorg 2 – positivt personarbejde gennemgås den del af psykolog og professor Tom Kitwoods teori, som omhandler det positive personarbejde.

Kitwoods teori handler om at skabe god mulighed for trivsel for personer med demens. En del af den viden han har skabt, bygger på observation af relationen mellem medarbejdere og personer med demens på døgninstitutioner. Forskningen viser, at mødet kan være præget af elementer fra ’den ondartede socialpsykologi’ og af elementer fra ’det positive personarbejde’.

Dette Webinar gennemgår de 10 elementer af det positive personarbejde, som kan fremme trivsel og livskvalitet for personen med demens. Jeg kommer med eksempler på, hvordan det positive personarbejde kan se ud i hverdagen. Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kort opsamling fra sidste Webinar (Personcentreret omsorg 1)
 • Positivt personarbejde
 • Hvordan ser det ud?
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om Kitwoods forskning, der er det teoretiske grundlag, som store dele af demensomsorgen i Danmark tager afsæt i. Du ved mere om, hvilken betydning det har, at der først og fremmest er fokus på personen – og fokus på at forstå personens perspektiv og oplevelse af verden.

Du har viden om, hvordan det positive personarbejde kan føre til trivsel, ro, smil og afslapning for personen med demens og omgivelserne. Du har indblik i, hvordan positivt personarbejde tager afsæt i forståelse af personen med demens’ perspektiv og hvordan det påvirker relationen på en positiv måde. Du har viden om, hvordan inddragelse af personens netværk kan have betydning for personens velbefindende og forståelse for, hvordan der kan skabes et støttende miljø for personen med demens.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinaret ’Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi’, som gennemgår 17 elementer af den ondartede socialpsykologi, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Webinarets målgruppe er pårørende, medarbejdere og ledelse i ældre- og demensomsorgen

Personcentreret omsorg 3 - Demensligningen

I webinaret Personcentreret omsorg 3 – Demensligningen gennemgås den del af psykolog og professor Tom Kitwoods teori, som omhandler de fem elementer, der samlet set giver et billede af personens demensudtryk.

Kitwoods teori handler om at skabe god mulighed for personcentreret omsorg og trivsel for personer med demens. En del af den viden han har skabt, bygger på observation af relationen mellem medarbejdere og personer med demens på døgninstitutioner. Kitwood skriver om, at vi bør have et indgående kendskab til personen, så vi kan planlægge omsorgen målrettet til de særlige forhold, som gør sig gældende ved den enkelte person.

I webinaret gennemgås fem elementer, som giver en dybere forståelse af det samlede demensudtryk. Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere og indeholder til sidst en litteraturliste.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kort opsamling fra sidste Webinar (Personcentreret omsorg 1 og 2)
 • Demensligningen
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om Kitwoods teori om de forhold du bør kende til, for at forstå personen med demens bedre. Du har en dybere forståelse af, hvorfor personen med demens indimellem kan have en adfærd, der er svær for omgivelserne at tackle.

Webinaret giver spørgsmål til refleksion – både til pårørende og til medarbejdere og skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinarene ’Personcentreret omsorg 1 – ondartet socialpsykologi’ og ’Personcentreret omsorg 2 – positivt personarbejde’, som gennemgår tilgange til personer med demens. Hvilken tilgang der vælges, har afgørende betydning for personen med demens’ mulighed for at trives godt i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Personcentreret omsorg 4 - Blomsten

I webinaret Personcentreret omsorg 4 – blomsten gennemgås den del at psykolog og professor Tom Kitwoods teori, der omhandler fem psykologiske behov, som personer med demens i særlig høj grad har behov for at få opfyldt.

De fem psykologiske behov samles i ét altomfattende behov for kærlighed.

Kitwood beskriver, hvordan omgivelserne kan identificere disse udtryk og imødekomme behovene, så personen med demens kan opretholde den personlige identitet og en følelse af at være værdsat af andre. Webinaret kommer med eksempler på, hvordan det kan se ud, når en person med demens gennem sin adfærd giver udtryk for et uopfyldt behov – og der gives bud på, hvordan pårørende og plejepersonale kan imødekomme behovene.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kort opsamling fra Personcentreret omsorg 1 + 2 + 3
 • Blomsten – fem psykologiske behov
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om psykolog og professor Tom Kitwoods teori og de fem psykologiske behov, der alle samles i det altomfattende behov for kærlighed. Du ved mere om, hvilken betydning det har, at personer med demens får opfyldt de psykologiske behov. Derudover har du viden om, hvordan du kan identificere behovene og imødekomme dem, så personen med demens oplever sig påskønnet og værdsat.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinarerne Personcentreret omsorg 1 + 2 + 3, som alle omhandler dele at Kitwoods teori.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Personcentreret omsorg 5 - 'Best Practice'

I webinaret Personcentreret omsorg – ’best practice’ præsenteres udvalgte dele af psykolog og professor Tom Kitwoods teori, der omhandler viden om personlighed og livshistorie hos den person, man skal hjælpe. Webinaret tydeliggør vigtigheden af at kunne udvise sanselighed, tillid, lydhørhed og brugen af egen personlighed i arbejdet. I webinaret vises et interview med Social- og sundhedsassistent, Iben Juul Nielsen, som i 2019 modtog ældre- og Sundhedsministeriets demenspris for sin særlige evner i forhold til at udleve omsorg for personer med demens og deres pårørende.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro
 • Personcentreret omsorg i praksis
  • Personlighed
  • Tillid
  • Livshistorie
 • Interview med Iben Juul Nielsen, Demensprisen 2019
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om psykolog og professor Tom Kitwoods teori om Personcentreret omsorg og hvordan det er væsentligt at anvende egen personlighed i arbejdet og have kendskab til personlighed hos det menneske, der har behov for hjælp. Du ved mere om tillid, sanselighed, lydhørhed og nødvendigheden af at undersøge livshistorien hos personen med demens. Efter webinaret har du hørt interviewet med Iben Juul Nielsen og fået indblik i hendes måde at udleve Personcentreret omsorg i relation til mennesker med demens og deres pårørende.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

https://resopti.dk/webinarer/ ligger webinarerne ’Personcentreret omsorg 1 + 2 + 3 + 4, som alle omhandler dele at Tom Kitwoods teori om Personcentreret Omsorg.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Neuropædagogik

Neuropædagogik

I webinaret Neuropædagogik får du viden om hjernens opbygning og forskellige hjernecentre. Ph.d. og docent, Rikke Gregersen, illustrerer hjernes funktioner ved en gennemgang af tindingelappen, pandelappen, isselappen, nakkelappen, lillehjernen og hjernestammen. 

Undervejs får du indblik i, hvilke symptomer og reaktioner, som skader i de forskellige centre af hjernen kan medføre. Du får indblik i, hvilke kognitive funktioner, som svækkes med den gradvise forværring af demens. I webinaret får du kendskab til vigtigheden af, at personale omkring personer med demens har viden om hjernens funktion og tegn på neurologisk skade, så denne viden kan inddrages i planlægning af pleje og omsorg.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Præsentation af Rikke Gregersen

  • Hvad er neuropædagik?

  • Hjernens funktioner

   • Tindingelap

   • Pandelap

   • Isselap

   • Nakkelap

   • Lillehjerne

   • Hjernestamme

  • Spørgsmål til refleksion

Når du har set webinaret Neuropædagogik har du viden om hjernens opbygning og forskellige hjernecentre. Du ved mere om hjernens forskellige centre i tindingelappen, pandelappen, isselappen, nakkelappen, lillehjernen og hjernestammen. Efter webinaret har du hørt ph.d. og docent, Rikke Gregersens undervisning om, hvilke symptomer og reaktioner, som skader i de forskellige centre af hjernen kan medføre. Du har indblik i, hvilke kognitive funktioner, som kan svækkes med den gradvise forværring af demens. Efter webinaret Neuropædagogik har du kendskab til vigtigheden af, at personale omkring personer med demens har viden hjernens funktioner og skader ved demens, så denne viden kan inddrages i planlægning af pleje og omsorg. Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste.

Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde - del 1

TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE - DEL 1

I webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 1 introduceres du til begrebet ’det nære og sammenhængende sundhedsvæsen’. 

Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, giver dig indblik i, hvordan relationel koordinering og samarbejde med borgeren har betydning for oplevelsen af sammenhæng. Webinaret indeholder en beskrivelse af det interne samarbejde mellem region, kommune og almen praksis, og parternes roller og ansvar.

Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 1 fortsættes i Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 2, hvor samarbejdet mellem parterne i det nære sundhedsvæsen udfoldes yderligere.

 

Webinaret indeholder punkterne:

 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Relationel koordinering 
 • Samarbejde med borgeren
 • Internt samarbejde 
 • Roller og ansvar
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Når du har set webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 1, kender du til begrebet ’det nære og sammenhængende sundhedsvæsen’. Du har hørt, hvordan Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole beskriver, at relationel koordinering og samarbejde med borgeren kan styrke et sammenhængende forløb. 

Efter webinaret har du kendskab til hvilke parter, som er involveret i det nære sundhedsvæsen, og du har kendskab til samarbejdsfladerne. Når du har set webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at opsøge yderligere viden.

Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde - del 2

TVÆRPROFESSIONELT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE - DEL 2

I webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 2 følges op på del 1, der handlede om en introduktion til Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, relationel koordinering og samarbejde med borgeren.

I Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde del 2 får du viden om roller og ansvar fordelt mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dernæst beskrives roller og ansvar i snitfladen mellem hjemmesygepleje og almen praksis og mellem hjemmesygepleje og sygehus.

Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, giver dig derudover indblik i Sundhedsaftaler og særaftaler mellem region og kommuner, som skal understøtte et sammenhængende forløb.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Samarbejde mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje

 • Samarbejdet mellem hjemmesygepleje og almen praksis

 • Samarbejde mellem hjemmesygepleje og sygehus

 • Kendskab til Sundhedsaftaler + særaftaler

 • Spørgsmål til refleksion 

 • Litteraturliste


Når du har set webinaret Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 2, har du viden om roller og ansvar fordelt mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje, hjemmesygepleje og almen praksis og hjemmesygepleje og sygehus. Du har hørt Sundhedsfaglig konsulent, Irmgard Birkegaard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole introducere til, hvordan Sundhedsaftaler og særaftaler mellem region og kommuner skal sikre et sammenhængende for løb for borgere.

Når du har set webinaret, kan du anvende Spørgsmål til refleksion til individuel eller grupperefleksion og du kan bruge litteraturlisten som inspiration til at søge yderligere viden.

Viden om demens

Kognitive funktioner ved demens

I webinaret Kognitive funktioner ved demens får du indblik i de forskellige kognitive funktioners betydning for at gebærde sig i hverdagslivet, hvor der skal træffes mange valg og beslutninger.

Jeg fortæller om episoder, hvor svækkelse i de enkelte kognitive funktioner kan få konsekvenser for personen med demens og for omgivelserne. Webinaret indeholder forslag til, hvordan du som pårørende eller kan støtte personen og viden om, hvor du kan søge hjælp.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Kognitive funktioner, herunder:
   • Hukommelse
   • Sprog
   • Rum og retning
   • Opmærksomhed
   • Problemløsning
   • Regnefærdighed
 • Eksempler
 • Anbefalinger
 • Spørgsmål til refleksion
 • Forslag til litteratur

Efter webinaret har du større viden om de seks forskellige kognitive funktioner. Du ved mere om, hvilken betydning funktionerne har for evnen til at træffe valg i en kompleks hverdag. Du har også indblik i, hvordan det kan få konsekvenser for personen med demens og pårørende, når én eller flere kognitive funktioner svækkes. Du får viden om, hvor det er muligt at søge hjælp og støtte i omgivelserne.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti (KLIK HER), hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Personer med demens, pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Mødet med demens

I webinaret Mødet med demens får du indblik i, hvordan tidlige demenssymptomer kan komme til udtryk, men også, hvordan de kan ligne andre sygdomme og tilstande.

Jeg kommer med eksempler på, hvordan tidlige tegn på demens kan se ud for dem, der er tættest på. I løbet af webinaret vil du få anbefalinger til, hvordan du som pårørende kan prøve at gebærde dig og søge hjælp i den nye situation.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Lær at skelne
 • Tidlige tegn på demens
 • Eksempler
 • Anbefalinger
 • Spørgsmål til refleksion
 • Forslag til litteratur

Efter webinaret har du større viden om, hvordan du kan skelne demens fra andre sygdomme eller den almindelige aldringsproces. Du har indblik i, hvorfor det er væsentligt, at en person med symptomer på demens bliver udredt og du har viden om, hvor du kan opsøge hjælp.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti (KLIK HER), hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Målgruppe: Personer med demens, pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen

 

De fire hyppigste demenstyper

Webinaret De fire hyppigste demenstyper hjælper dig med til at kende forskel på flere demenstyper. Der findes mange forskellige demenstyper, men de fire beskrevne: Alzheimers sygdom, Vaskulær demens, Lewy Body demens og Frontotemporal demens, udgør langt størstedelen af alle demenstilfælde. Webinaret præsenterer typiske symptomer, der kendetegner demenstyperne og beskriver, hvordan de kan komme til udtryk i hverdagen.

I webinaret får du viden om, hvordan det i begyndelsen af demenssygdommens udvikling kan det være forholdsvist tydeligt at se forskelle på demenstyperne, men som sygdommen skrider frem, vil personen med demens udvikle symptomer fra flere demenstyper. Du får indblik i, hvorfor det er væsentligt at skelne mellem demens, adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD) (se mere her) og andre sygdomme.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro om demens
 • De fire hyppigste demenstyper
  • Alzheimers sygdom
  • Vaskulær demens
  • Lewy body demens
  • Frontotemporal demens
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om de typiske symptomer ved Alzheimers sygdom, Vaskulær demens, Lewy Body demens, og Frontotemporal demens. Du vil være i stand til at skelne mellem demenstyperne og du ved mere om, hvorfor det er væsentligt at kende forskel på demens, adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens og andre sygdomme.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen, så den samlede viden kan danne grundlag for planlægning af omsorgsindsatsen.

Du er velkommen til at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

sygepleje

Demens og smerter

Webinaret Demens og smerter indeholder undervisning om vurdering af smerter ved personer med demens.

Undervisningen tager afsæt i ’totalsmertebegrebet’, som det er beskrevet af den engelske sygeplejerske og læge, Circely Saunders. Hun beskriver, hvordan den fysiske smerte også påvirkes af psykiske, sociale og åndeligt/kulturelle aspekter. Webinaret giver derfor bud på, hvordan omgivelsernes tilgang og møde med personen med demens, kan have positiv eller negativ indvirkning på personens oplevelse af smerte.

Webinaret indeholder en introduktion til brugen af et ansigt-smertevurderingsredskab og en gennemgang af overlæge og Ph. D. Bettina Husebøs vurderingsredskab MAI 10. Disse metoder kan afprøves og implementeres på arbejdspladser som standarter for vurdering af smerter ved personer med demens.

Webinaret lægger op til et tæt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere, så det samlede kendskab til personen med demens danner baggrund for valg af både ikke-medicinske og eventuelt medicinske handlinger, der kan nedbringe smerteoplevelsen og dermed forbedre trivsel og velvære.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende og medarbejdere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Smerter ved demens
 • Undersøgelse ved brug af ‘ansigt-smerteskala’
 • Undersøgelse ved brug af MAI 10
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteratur

Efter webinaret har du større viden om, hvordan smerter kan komme til udtryk hos personer med demens. Du kender til smertevurderingsredskaber, som kan hjælpe til at lokalisere smerten og bestemme smertens intensitet og udtryk. Du er bedre i stand til at indgå i et samarbejde mellem pårørende og medarbejdere om at vurdere smerten og vælge de rette indsatser for at nedbringe smerte og forbedre livskvalitet og trivsel for personen med demens.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle. Se også de øvrige webinarer på https://resopti.dk/webinarer/ om familiære, etiske faglige og organisatoriske problemstillinger indenfor ældre- og demensomsorgen.

 

 

Demens og tandpleje - tegn på sygdom

I webinaret Demens og tandpleje – tegn på sygdom introduceres til den systematiske arbejdsmetode ROAG, som kan bruges til at vurdere mund- og tandstatus hos personer med demens eller anden kognitiv svækkelse. Webinaret henviser til ‘National Klinisk retningslinje – Mundhygiejne til voksne borgere og patienter’, som også anbefaler ROAG som metode. I webinaret bidrager tandlæge og Ph.d. Birita Ellefsen med sin viden om tegn på sygdom i tænder, tunge og mundhule. Birita fortæller om mulige konsekvenser af manglende tand- og mundpleje. Birita kommer med praksisnære anbefalinger og tager af sæt i den Personcentrerede omsorg, som også indeholder refleksioner, der forebygger magtanvendelse i situationen omkring mund- og tandhygiejne.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro
 • Systematisk metode til vurdering – ROAG
 • Intervew med tandlæge og ph.d. Birita Ellefsen
  • Protese
  • Tænder, tunge, mundhule
  • Konsekvens af at overse tegn på sygdom
  • Magtanvendelse og tandpleje
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du kendskab til ‘National Klinisk retningslinje – Mundhygiejne til voksne borgere og patienter’ og ROAG som en mulig arbejdsmetode til vurdering af tand- og mundstatus. Du kender til vigtigheden af at opdage tegn på smerter eller sygdomstilstande i munden, som kan medføre yderligere sygdom hos personer med demens eller anden kognitiv svækkelse. Når du har set webinaret kan du bruge Birita Ellefsens anbefalinger til at gennemføre tand- og mundpleje med afsæt i den personcentrerede tilgang. Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens eller anden kognitiv svækkelse i hverdagen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Demens og tandpleje - gode daglige rutiner

I webinaret Demens og tandpleje – gode daglige rutiner beskrives, hvordan tand- og mundpleje har betydning for personens livskvalitet, velvære og sociale liv.

Webinaret introducerer til Den nationale Kliniske retningslinje om Mundhygiejne til voksne borgere og patienter. Webinaret indeholder et interview med tandlæge og ph.d. Birita Ellefsen, som beskriver tand- og mundhygiejne som en kompleks opgave, hvor kendskab til borgeren og god kommunikation har betydning for, hvorvidt gode rutiner kan opretholdes. Webinaret indeholder forslag til ’tips og tricks’, som kan afprøves og tilpasses den enkelte person.

Webinaret stiller spørgsmål til refleksion, som er rettet mod både pårørende, medarbejdere og ledere i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro – Hvorfor mund- og tandpleje?
 • Interview med Tandlæge og Ph.d. Birita Ellefsen
  • Kognitiv svækkelse
  • Tidlig indsats
  • Kompleks opgave
  • Kendskab til personen
  • Kommunikation
  • Ideer, tips og tricks
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret har du større viden om, hvordan du kan hjælpe en person med demens eller anden kognitiv svækkelse til at opretholde gode daglige rutiner i forhold til tand- og mundpleje. Du har viden om Den nationale kliniske retningslinje om Mundhygiejne til voksne borgere og patienters anbefalinger.

Når du har set webinaret, kan du bruge Birita Ellefsens forslag og ideer til at afprøve nye metoder i forhold til tand- og mundpleje og du har en større bevidsthed om betydningen af god kommunikation i situationen omkring tand- og mundpleje.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem de mennesker, som omgiver personer med demens i hverdagen.

Snart kommer også webinaret Demens og tandpleje – tegn på sygdom. Hold øje her på siden.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle. Se også de øvrige webinarer på https://resopti.dk/webinarer/ om familiære, etiske faglige og organisatoriske problemstillinger indenfor ældre- og demensomsorgen.

 

Kommunikation

Kommunikation og demens 2

Webinaret Kommunikation og demens 2 tager afsæt i den personcentrerede tilgang, som er beskrevet af psykolog og professor Tom Kitwood og sygeplejerske og ph.d. Anne Marie Rokstads beskrivelse af arbejdet med den gode relation.

Webinaret introducerer til forskelle mellem det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog. Webinaret tydeliggør, hvordan de forskellige elementer i sproget kan anvendes bevidst i kommunikationen med en person med demens, så det fremmer en god relation.

Webinaret indeholder spørgsmål til refleksion og en litteraturliste med henvisning til faglitteratur, som yderligere beskriver vigtigheden af at bruge det verbale, det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst i demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro – Kort opsamling fra Kommunikation og demens 1
 • Kommunikation og demens 2
  • Det verbal sprog
  • Det ekstraverbale sprog
  • Det nonverbale sprog
 • Spørgsmål til refleksion
 • Litteraturliste

Efter webinaret Kommunikation og demens 2 har du en større viden om, hvordan betydningen af det verbale sprog bliver mindre, som demenssygdommen skrider frem. Du ved mere om, hvordan du kan bruge det ekstraverbale og det nonverbale sprog bevidst, for at få personen med demens til at opleve sig tilpas og fremme en god relation.

Sammen med Kommunikation og demens 1 skaber Kommunikation og demens 2 grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.

Palliation

Den sidste tid - et pårørendeperspektiv

Webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv introducerer dig til temaet Palliation i Webinar Resopti©. Webinaret tager afsæt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for den palliative indsats’ og formålet, der handler om at fremme livskvalitet og forebygge og lindre lidelse hos familien som er ramt af livstruende sygdom. Webinaret indeholder et interview med Julie Rubow, som er pårørende til sin ægtefælle Bjørn. Julie beskriver, hvordan hun oplevede forløbet frem til bjørns død. Julie giver indblik i sine tanker, bekymringer, undring og ønsker for samarbejdet med sundhedsvæsenet i det palliative forløb. Webinaret lægger op til refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinaret indeholder punkterne:

 • Intro til tema om Palliation

 • Palliation og demens

 • En pårørendefortælling – Julie Rubow

 • Spørgsmål til refleksion

 • Litteraturliste


Når du har set webinaret Den sidste tid – et pårørendeperspektiv har du kendskab til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats. Du har indblik i formålet med den palliative indsats og kendskab til Julie Rubows pårørendeperspektiv. Efter webinaret kan du reflektere over de spørgsmål, som Julie stiller i sin fortælling og du kan spejle dig i den situation, hun og familien har gennemgået i forbindelse med ægtefællens sygdomsforløb og død.

Webinaret skaber grundlag for refleksion og dialog mellem ledere, medarbejdere og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Du har som deltager i webinaret mulighed for at blive medlem af den lukkede facebookgruppe, Webinar Resopti, hvor spørgsmål, kommentarer og forslag kan deles til gavn for alle.