+Medlemsskab af Webinar Resopti©

OM +MEDLEMSKAB

Fordele

VEd et +medlemsskab

Adgang 24/7

... og mulighed for at ønske temaer til Webinarer

Ubegrænset adgang

... til hele Resoptis Webinarsamling

Undervisning

... målrettet sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende

Praksis

... belyst gennem fagligt relevant teori

Viden

... om ny viden og praksis på ældre- og demensområdet

Oplæg

... til faglig refleksion og dialog

Oplæg

... til refleksion og dialog mellem ledere, sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende

Litteraturliste

... med henvisning til nyeste forskning og relevant teori

Resoptis Nyhedsbreve

... der udsendes hver anden uge (tilmelding på www.resopti.dk)

Resoptis Blogs

...om faglige, etiske, familiære og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen

Medlemsskab

... af Facebookgruppen 'Webinar Resopti'

Rabat

.... på Resoptis øvrige services, f.eks. foredrag, undervisning, temadage, kursus mv.

Hvad er Resoptis webinarar?

Undervisning henvendt til ledere, undervisere, konsulenter, sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinarerne udvikles på baggrund af den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden, ligesom Resopti aktivt bruger borger- og pårørendeperspektiver i undervisningen.

Webinarerne bruges som undervisning og oplæg til refleksion og dialog om familiære, etiske, personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen.

Resopti+

Webinarerne knytter et tæt bånd mellem teori og praksis, så anbefalinger og teoretiske perspektiver kan bruges i det levede hverdags- og arbejdsliv af sundhedsprofessionelle, plejepersonale og pårørende i ældre- og demensomsorgen.

Webinarerne indeholder altid en litteraturliste, med henvisning til den anvendte litteratur og opfordring til at søge ny viden indenfor det enkelte tema.

Hvordan kan webinarerne bruges?

Webinarerne kan bruges som til individuel læring og opkvalificering, faglig refleksion i grupper og som en del af undervisning, opkvalificering, oplæg ved personalemøder, temadage eller i introforløb på arbejdspladsen.

Webinarerne kan bruges af alle – både medarbejdere, elever, studerende mv, som ønsker at reflektere over praksis med afsæt i den nyeste og mest relevante litteratur på området.

Webinar Resopti© er en lærings- og refleksionsplatform – et supplement til ’bøgerne’ – viden og refleksion over praksis formidlet på en letforståelig måde, der henvender sig til både sundhedsprofessionelle og plejepersonale på alle uddannelsesniveauer i ældre- og demensomsorgen. Temaer til webinarerne udvikles efter ønske fra +Medlemmer, som indsender forslag til Resopti.dk

Webinarerne kan anvendes på alle tider af døgnet – i alle vagtlag.

Få yderligere inspiration i artiklen:

“Find rum til læring og faglig refleksion i hverdagens praksis – hvordan?” –  HER

Hvem underviser?

Tina Risager, lektor, sygeplejerske DP i ledelse og cand.mag. i læring og forandringsprocesser.

I Webinarerne inddrages også andre formidlere, fx. faglige eksperter, ledere, medarbejdere og pårørende, som kan bidrage med relevant viden og perspektiver.

Hvad koster +Medlemskab?

At være +Medlem Webinar Resopti© koster 175 kr. pr. måned pr. login.

Privatpersoner har typisk kun behov for ét +Medlemslogin og arbejdspladser vil ofte have behov for mellem 4 – 12 +Medlemslogins til forskellige enheder (min. 4 logins pr. enhed). Ved betaling via faktura på EAN nummer er prisen 175 kr. pr. login + moms.

Se forslag til Implementering af webinarer i organisationen

ØNSKER DU ET PRØVELOGIN?

Kontakt Resopti, hvis du har spørgsmål.