Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Priser
Resoptis priser på services kan findes på hjemmesiden.

Priser ved +Medlemsskab af Webinar Resopti:

Prisen for +Medlemsskab gælder pr. login. +Medlemsskabet giver blandt andet ubegrænset adgang til alle Resoptis Webinarer.

Privatpersoner typisk har brug for ét login til 175 kr. pr. måned. Login til +Medlemsskabet må ikke deles med andre. 

Ved køb til erhverv/arbejdspladser køber virksomheden det antal logins, som svarer til det antal computere som +Medlemsløsningen opsættes på. +Medlemsskabet er knyttet til det lokale login på arbejdspladsen og må ikke deles med andre. Der kan altid tilkøbes flere logins.

Betaling kan ske med Reg. og Kontonr. via bestillingsflowet på hjemmesiden.

Ved betaling via EAN nummer sendes faktura på 175 kr. pr. login + moms pr. måned.

Priser ved køb af enkelte Webinarer: 

Ved privat køb af enkelte Webinarer oprettes et Webinar login og der betales den oplyste pris pr. webinar i betalingsflowet. Det valgte webinar kan ses lige så mange gange man vil. Privat login må ikke deles med en arbejdsplads.

Ved køb af enkelte Webinars til arbejdspladser betales for det antal medarbejdere, der skal se webinaret (her vil det næsten altid kunne betale sig at blive +Medlem). Kontakt Resopti for at aftale pris.

Ved betaling via EAN nummer sendes faktura på Webinarets pris/den aftalte pris + moms.

Resopti forbeholder sig retten til at ændre priser på digitale produkter uden forudgående varsel (Det gælder naturligvis ikke for allerede købte produkter)

Priser for konsulentbistand, udvikling og tilrettelæggelse af foredrag, undervisning, kurser og lignende, oplyses direkte til kunden, forud for indgåelse af aftale.

Opsigelse af +Medlemsløsning sker ved, at du trykker på +Medlem Webinar, så kommer du ind på dit abonnement og derinde kan du trykke Annullere. Herved opsiges abonnementet automatisk. Hvis du er oprettet med betaling via EAN nummer eller CVR, skal du tage kontakt til Resopti ved opsigelse. Der er ingen bindinger eller skjulte betingelser.

Betalingsbetingelser
Betaling for adgang til digitale produkter sker forud for opnåelse af adgang til det digitale materiale. Ved anden konsulentbistand eller service, aftales særskilte betalingsbetingelser.

Drift, forbedringer og opdateringer
Resopti tilstræber sig at tilbyde højest muligt driftstabilitet, men er uden ansvar for driftforstyrrelser forårsager af faktorer uden for Resoptis indflydelse. Dette indebærer men er ikke begrænset til emner så som strømsvigt, netværksforbindelser, fejl på netværk eller lignende. Resopti forbeholder sig rettigheden til, midlertidigt at begrænse eller afbryde adgang til hjemmeside og digitalt materiale, hvis dette skønnes gavnligt på baggrund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Immaterielle rettigheder
Ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, samt markedsføringsrettigheder tilhører Resopti, for alle digitale produkter, både af lyd, billede og video.
Kunden er ikke berettiget til at udlåne, udlede eller videregive sin brugsret/koder/logins af de digitale produkter til tredjemand, medmindre andet er aftalt skriftligt med Resopti.

Resoptis Ansvar
Resopti kan ikke holdes ansvarlig for psykiske, fysiske eller personlige problemer eller sygdomme, som kan relatere sig til Resoptis produkter og indhold. Ved lidelse eller disponering af psykiske, fysiske eller personlige problemer, bør kunden søge lægebistand, og/eller drøfte benyttelsen af Resoptis produkter.

Kundens Ansvar
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter. Dette inkluderer loven om copyright, ophavsret og immaterielle rettigheder. Kunden er ansvarlig for at gøre sig bekendt med Resoptis sikkerhedspolitik og handelsbetingelser. Det er kundens forpligtigelse af holde Resopti skadeløs for ethvert forhold, der kan henføres til et brud herpå.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Resopti v/ Tina Risager
Nellikevej 28
8240 Risskov
Telefon: 60551327
Email: resopti@resopti.dk