VELKOMMEN TIL RESOPTI

Resopti fremmer læring og skaber dialog mellem borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle, ledere, foreninger og arbejdspladser, med formålet at forbedre livskvalitet for borgere i ældre- og demensomsorgen.

Resopti arbejder med webinarer, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger i ældre- og demensomsorgen.

Webinar

Resoptis Webinarer tilbyder en unik mulighed for at deltage i online undervisning og oplæg til refleksion om personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger, der er relateret til ældre- og demensomsorgen. Webinarerne er henvendt til både pårørende, medarbejdere og ledere. Når du har deltaget i et Webinar, vil du få mulighed for at blive medlem af den lukkede Facebookgruppe Webinar Resopti (Se mere her)

KOMPETENCEUDVIKLING

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og ressourcer end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion mellem medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser (Se mere her)

FORANDRINGSPROCESSER

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter (Se mere her)

SAMSKABELSE

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.
(Se
mere her)

“Tina har kontinuerligt fokus på trivsel i organisationen, og går i front i forhold til at tage fat i problemstillinger”

“Tina arbejder strategisk og med stort overblik. Hun ser de store linjer og kommunikerer åbent og ligefremt om tingene”
Anne Munck, Uddannelsesleder VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

“Tinas arbejde er præget af stor viden og erfaring – og hun møder altid samarbejdspartnere og praksisfeltet med stor værdighed og respekt”

“Tina driver målrettet en proces fremad og har øje for samarbejdspartnere og de mange forskellige aspekter et komplekst sundhedsfagligt vidensfelt kræver”
Hanne Lindberg Nejsum, lektor VIA