Forside

VELKOMMEN TIL RESOPTI

Resopti fremmer læring og skaber dialog mellem borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle og ledere, med formålet at forbedre livskvalitet for borgere i ældre- og demensomsorgen.

Resopti arbejder med webinarer, foredrag, uddannelse, supervision, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger.

Webinar Resopti©

  • Webinar Resopti© tilbyder en unik mulighed for at deltage i online undervisning og oplæg til refleksion om familiære, etiske, personlige, faglige og organisatoriske problemstillinger, der er relateret til ældre- og demensomsorgen. Webinar Resopti© er opdelt i tre hovedkategorier, som henvender sig til:
  • Borgernær sygepleje
  • Plejepersonale
  • Pårørende

forandringsprocesser

Medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet gennemfører hele tiden store forandrings- og implementeringstiltag, der skal optimere kvalitet og effektivitet i plejen. Ofte opleves det, at skibet bygges, mens det sejler…Der skal god planlægning til, så processerne opleves praksisnære og meningsfulde for alle involverede parter.

kompetenceudvikling

Den nye generation af ældre personer indgår i samarbejdet med sundhedsprofessionelle med andre forventninger og nye komplekse problematikker end tidligere. Derfor er der behov for konstant kompetenceudvikling og refleksion mellem medarbejdere og ledere, så kvalitet i pleje og omsorg opretholdes og tilpasses nye behov og tendenser.

samskabelse

Samskabelse kan have mange ansigter – og hensigter. Når reel samskabelse faciliteres, er der mulighed for at styrke tillid, kreativitet og samspil mellem mennesker, så der opstår ejerskab og fællesskab om det ny-skabte.